Castell Carreg Cennen

Ewch Am Dro Gaeafol

Ewch allan i archwilio’r hanes sydd ar stepen eich drws fis Ionawr yma drwy ddefnyddio ein Map Hanes Cymru

Dewch o hyd i stori yma…
Llongddrylliadau Hanesyddol

Llongddrylliadau Hanesyddol

Storm Fawr 1859 yn dychwelyd i Gymru drwy dechnoleg realiti estynedig

Darganfod rhagor...
Ydych chi’n berchen ar neu’n rheoli heneb gofrestredig?

Ydych chi’n berchen ar neu’n rheoli heneb gofrestredig?

Darllenwch ein canllawiau arfer gorau i ddysgu sut mae gofalu amdani, sut i wneud cais am ganiatâd heneb gofrestredig a lle i gael rhagor o gyngor.

Lawrlwythwch Rheoli Henebion Cofrestredig yng Nghymru yma

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i lle i ymweld

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Map Côf Cymru

Côf Cymru — Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru

Defnyddiwch adnodd ar-lein Cadw i ddarganfod henebion cofrestredig, adeiladau rhestredig, tirweddau cofrestredig, llongddrylliadau gwarchodedig a Safleoedd Treftadaeth Byd yng Nghymru am ddim.

Dewch o hyd i asedau hanesyddol yma…
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Cestyll Byw!

Cestyll Byw!

Mae'r gyfrinach allan — mae epig antur o mytholeg a hud yn aros yng nghastell fwyaf Cymru...

Dysgwch ragor yma>