Skip to main content

Allwch chi ddal bob un o’n dreigiau bach?

Rydym wedi cuddio 70 o ddreigiau bach mewn saith castell gwahanol ledled Cymru — allwch chi ddod o hyd i unrhyw rai ohonynt?

Mae ein gêm newydd, Dreigiau Bach, ar gael ar hyn o bryd yng nghestyll Harlech, Biwmares, Conwy, Caernarfon, Rhaglan, Cas-gwent a Chaerffili.

Mae’r gêm ar gael ar ap Cadw, ac mae defnyddwyr yn cael eu gwahodd i ganfod a chasglu deg draig o liw gwahanol ymhob un o'r safleoedd hyn gan ddefnyddio’ch cwmpawd arbennig chi eich hun.

Gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig, mae'r dreigiau’n barod i chi ddod o hyd iddynt, yn cuddio yn y cestyll ond i'w gweld dim ond drwy sgrin eich cyfrifiadur llechen neu eich ffôn (hud). Tynnwch lun o'r ddeg draig, ac mi fyddwch yn ennill!

Dreigiau Bach/Little Dragons

Sut mae defnyddio’r llwybr:

Cyn ymweld â’r safle rydych wedi’i ddewis, lawrlwythwch ap Cadw o siop apiau eich ffôn. Ewch i'r adran ‘Llwybrau Digidol’ i lawrlwytho'r cynnwys am y dreigiau i’ch ffôn fel y byddwch yn gallu’i weld yn y castell pan nad oes cysylltiad i gael. Yna, pan fyddwch wedi cyrraedd y castell, ni fydd angen signal symudol na Wi-Fi arnoch chi, dim ond defnyddio Bluetooth! 

Pan fyddwch yn cyrraedd, bydd dolen i fynd at y gêm yn ymddangos ym mhrif ddewislen yr ap. Defnyddiwch gwmpawd y ddraig i helpu i’ch tywys drwy’r safle a bydd yn fflachio’n las pan mae’r dreigiau gerllaw!

Cadwch yn ddiogel wrth i chi gasglu'r dreigiau.  Peidiwch â gwirio’ch ffôn ar risiau, yn y maes parcio, yn y siop, yn y toiledau neu y tu ôl i ardaloedd â rhaff o’u cwmpas gan nad yw dreigiau byth yn ymddangos yn y mannau hyn.

(AWGRYM: Dydy dreigiau bach ddim yn hoffi hedfan yn rhy uchel ac felly maent i gyd ar gael ar y llawr gwaelod!)