Skip to main content

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw ac mae'n gweithio dros amgylchedd hanesyddol hygyrch sy'n cael ei ddiogelu'n dda.

Er mwyn cefnogi'r gwaith hwn, mae Cadw yn gweithredu amrywiaeth o weithgareddau masnachol gan gynnwys nifer o eiddo gwyliau tymor byr premiwm ledled Cymru.

Mae gan Cadw bortffolio o eiddo ar gael i'w osod fel llety gwyliau hunanarlwyo sy'n ffrwd incwm bwysig i Cadw a'i waith hanfodol.

Mae Cadw yn dymuno penodi asiant gosod llety hunanarlwyo profiadol, i farchnata a rheoli pob agwedd ar y broses archebu a rheolaeth weithredol o ddydd i ddydd ar yr eiddo gwyliau.

NODER: Mae'r awdurdod yn defnyddio eTenderwales i gyflawni'r broses gaffael hon.

I gael rhagor o wybodaeth, cofnodwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar: https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=114455