Skip to main content
Am y tro cyntaf, mae Cadw yn cynnal galwad agored am ddylunydd neu ddarlunydd i helpu datblygu cynnyrch newydd, er mwyn i lansio’r Casgliad Treftadaeth, a ysbrydolwyd gan Barlwr Castell Coch.
Castell Coch

 

Y briff: Rydyn ni eisiau gweithio gyda dylunydd/darlunydd am 4 mis ac mae uchafswm o £3,000 o gyllid gennyn ni. Bydd gan y dylunydd llwyddiannus:

  • Lefel uchel o weledigaeth esthetig, a’i g/waith yn dangos dadansoddiad gwych o’r testun; mae hyn yn cynnwys dealltwriaeth gref o werthoedd craidd Cadw a phwysigrwydd creu dyluniad dilys.
  • Profiad o greu gwaith celf ar gyfer amrywiaeth o gynnyrch, gan gynnwys tecstiliau, seramig a phrint.
  • Y detholiad o gynnyrch yn cael ei lansio yn siop Castell Coch ac ar Siop Ar-lein Cadw. Os yw’r Casgliad yn llwyddiannus, efallai y caiff ei gyflwyno’n raddol mewn safleoedd eraill.

Y nod yw lansio’r Casgliad Treftadaeth ym mis Mawrth 2020 ac i ddechrau bydd y ffocws ar ddetholiad Castell Coch (tua 25 o gynnyrch gwahanol sy’n cynnwys sgarffiau, bagiau, platiau, mygiau, llyfrau nodiadau, ymbarelau, tywelion sychu llestri, canhwyllau tun, sanau a.y.b.).

Gall y Rheolwr Manwerthu gynghori ynghylch dewis cyflenwyr ond bydd y dylunydd yn cydweithio’n uniongyrchol gyda’r cyflenwr ac yn gweithio i fanylebau proffesiynol o ran pecynnu a darparu.

Castell Coch

Cyflwyno cais:

Dylai dylunwyr gyflwyno cais sy’n amlinellu eu profiad mewn llai na 1000 gair a chynnwys:

  • Gwaith dylunio blaenorol ar nwyddau cwsmeriaid / rhoddion
  • Gwaith blaenorol yn y sector treftadaeth / celfyddydau
  • 2 esiampl o gysyniadau dylunio sy’n seiliedig ar Barlwr Castell Coch
  • Holl gostau’r prosiect - 1 Tachwedd 2019 i 1 Mawrth 2020

Eiddo Cadw a Hawlfraint y Goron Cadw fydd pob dyluniad.

Gwerthuso:

Caiff ceisiadau eu gwerthuso yn erbyn y meini prawf isod:

  • Ansawdd
  • Cysyniad
  • Potensial masnachol

Amserlen:

Terfyn amser ceisiadau: 18 Hydref 2019 am 4pm

Rhestr fer erbyn: 18 Hydref 2019

Cyfweliad/Cyflwyniad: 23 Hydref 2019

Dylid anfon ceisiadau at Kate.Grindal@llyw.cymru