Skip to main content
Wedi ei gyhoeddi
07 Ebr 2021

Mae’r rôl hon yn golygu arwain y gangen Eiddo dan Ofal sy’n gyfrifol am gynnal, gwarchod a datblygu’r casgliad cenedlaethol o henebion hanesyddol dan ofal Gweinidogion Cymru.

Mae cyfrifoldebau’r Gangen yn cynnwys sicrhau bod henebion yn ddiogel, yn hygyrch ac yn ennyn diddordeb y cyhoedd, wedi’u cyflwyno’n dda ac yn bodloni’r safonau gorau mewn gofal a chadwraeth.

Rydym yn cyflogi ar sail cystadleuaeth deg ac agored, yn unol ag egwyddorion cyflogi’r gwasanaeth sifil. 

Sut i wneud cais

Gellir canfod manylion y swyddi gwag trwy ymweld â System benodi gwefan Llywodraeth Cymru.