Skip to main content

Bu Castell Cyfarthfa unwaith yn gartref i’r teulu Crawshay, Meistri Haearn Cyfarthfa.

Ers 1910 mae’r adeilad wedi bod yn gartref i Amgueddfa ac Oriel Gelf wych, gyda chasgliad amrywiol tu hwnt o arteffactau a gwaith celf.

Medi 21 – Digwyddiad Drysau Agored 2019: Gweddillion Rhyfel

Gydag un rhyfel yn gorffen ganrif yn ôl, roedd un arall yn dechrau wythdeg mlynedd yn ôl. Effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd ar nifer o bobl o Ferthyr Tudful, ac yn ystod y digwyddiad Drysau Agored hwn daw gwrthrychau allan o’r storfa sy’n ymwneud â’r ddau ryfel. Caiff gwisgoedd, llythyrau, medalau, a llawer mwy eu harddangos, a chaiff y straeon lleol amdanyn nhw eu hadrodd.

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw. Digwyddiad am ddim. Dechrau am 2pm. I archebu, cysylltwch â’r safle neu ewch i Facebook: @cyfarthfa

Gwefan: www.Cyfarthfa.com

Ffôn: 01685 727371

E-bost: museum@merthyrleisuretrust.co.uk

Cyfeiriad – Castell Cyfarthfa, Ffordd Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE.

Mae trafnidiaeth gyhoeddus ar gael o orsaf fysiau canol y dref.


Prisiau

Am Ddim