Skip to main content

Mae’r cloc yn tician. Mae’r tywod yn llithro drwy’r awrwydr. Gallai bywydau fod yn y fantol; gallai hanes newid. Mae’r byd yn eich dwylo chi, ac mae amser yn brin. Fyddwch chi ar amser?

Mae’n rhaid i chi gwblhau eich tasg mewn pryd neu ni fydd y canlyniadau yn braf. A fydd raid i chi lanhau’r tŷ bach? Malu’r grawnwin fesul un? Glanhau’r llawr gydag un darn o laswellt? Neu a gewch chi wobr am eich gwaith caled? Mae gennych chi awr... Cawsoch eich rhybuddio!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.90
*Teulu
£28.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£6.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.00

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18