Skip to main content

Cwestiynau Cyffredin Aelodau Cadw

Beth fydd y drefn archebu i aelodau Cadw?

Yn debyg i’r ymwelwyr cyffredinol, bydd angen i aelodau Cadw neilltuo tocyn am ddim ag amser penodol cyn eu hymweliad. Yn syml, bydd angen archebu tocyn am ddim ar-lein a'i gyflwyno pan fyddwch yn cyrraedd y safle, ynghyd â'ch cerdyn aelodaeth.

Er mwyn gwneud y broses mor hawdd â phosibl i aelodau, byddwn yn neilltuo canran o docynnau i’r henebion â staff er mwyn i aelodau gael eu harchebu am ddim. Fodd bynnag, dim ond ar gyfer y nifer o bobl sydd wedi’u cynnwys fel rhan o’u pecyn aelodaeth y gall aelodau sicrhau mynediad. Er enghraifft, gall aelodau unigol archebu un tocyn, gall aelodau ar y cyd archebu dau docyn, a gall aelodau teulu archebu pum tocyn, ac yn y blaen.

 

Cofiwch, er mwyn cael mynediad, bydd angen dangos cardiau aelodaeth pob aelod sy'n bresennol, ynghyd â'r tocyn neu'r cyfeirnod archebu.

 

Rwy'n aelod Cadw, pam fod angen i mi archebu?

Er mwyn cadw at y canllawiau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, mae angen i ni gyfyngu ar nifer y bobl sy'n mynd i mewn i'n safleoedd bob dydd.

I wneud hyn, bydd angen i ymwelwyr cyffredinol ac aelodau fel ei gilydd ein hysbysu o leiaf 24 awr ymlaen llaw am eu cynlluniau i ymweld. Caiff hyn ei reoli gan ein system archebu ar-lein, ac ni fydd rhaid talu am docynnau aelodau.

Cofiwch ddod â'ch cadarnhad archeb a'ch cardiau aelodaeth unigol gyda chi ar y diwrnod, gan y byddwch angen y ddau i fynd i bob safle. Diolch o galon am eich cefnogaeth, rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan.

 

Rwy'n aelod o English Heritage / Historic Scotland. A oes angen i mi archebu ymlaen llaw cyn ymweld â'ch safleoedd?

Oes. Fel aelod o English Heritage / Historic Scotland, bydd angen i chi neilltuo tocyn amser penodol ar gyfer y safle penodol yr hoffech ymweld ag ef. Bydd ein system archebu ar wefan Cadw.

 I chi archebu ymlaen llaw rhag i chi gael eich siomi os gwelwch un dda.