Skip to main content

Dewch i gwrdd â’r cwpl Tuduraidd sy’n aros yn Abaty Ystrad Fflur dros y penwythnos. Maen nhw’n dwlu ar gerddoriaeth Duduraidd ac maen nhw wrth eu bodd yn canu a dawnsio gyda gwesteion, a sôn wrthyn nhw am y cyfnodau cythryblus maen nhw a’r Abaty’n eu hwynebu. Ewch draw atyn nhw am benwythnos Tuduraidd llawn hwyl!


Prisiau

Prisiau mynediad arferol yn berthnasol

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 04 Gorff 2020
11:00 - 16:30
Sul 05 Gorff 2020
11:00 - 16:30