Skip to main content

Mae arddangosfa newydd, Cymru a’r Môr / Wales and the Sea, sydd wedi’i hysbrydoli gan straeon a delweddau o gasgliadau Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Cymru a Cadw, yn cael ei dangos yn awr yng Castell Coch. Rhai o themâu’r arddangosfa yw Chwedlau o’r Dyfroedd, Awen o’r Môr, Cestyll a Chlogynnau, Peryg ymysg y Tonnau ac, ar nodyn ysgafnach, Ar Lan y Môr. Cafodd yr arddangosfa ei chreu i ddathlu arfordiroedd ysblennydd, moroedd dramatig a dyfrffyrdd mewndirol prysur Cymru, a’r bywyd, antur a chwedloniaeth gyffrous sy’n rhan annatod ohonynt. Yn ogystal â siapio arfordir y wlad, mae’r dyfroedd hyn wedi dylanwadu ar hanes a dychymyg y Cymry. Mae delweddau nodedig yn yr arddangosfa’n cynnwys paentiad o Forest Cove, Cardigan Bay (1883) gan yr arlunydd Cyn-Raffaelaidd John Brett (1831–1902), map môr o Fae Aberystwyth gan Lewis Morris, yr hydrograffydd hunanddysgedig o Ynys Môn (1701–65), a phortread cynnar o ddynion cwrwgl ar lannau Afon Teifi gan Julius Caesar Ibbetson.

 

Gellir gweld yr arddangosfa yng  Castell Coch o 12 Medi hyd 7 Hydref 2019.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18