Skip to main content

Ein Man Cychwyn

Yn yr adran hon

Deddfwriaeth gyfredol
Bydd y ddeddfwriaeth sylfaenol bresennol a'r is-ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru yn darparu'r deunydd crai ar gyfer y prosiect cydgrynhoi.
Problemau gyda’r ddeddfwriaeth bresennol
Mae ein deddfwriaeth gyfredol ar yr amgylchedd hanesyddol yn ymddangos yn groes i’r setliad datganoli presennol, ac mae’n llawn diwygiadau ac yn ddyrys tu hwnt i’r darllenydd cyffredin.