Skip to main content

Cyngor ac Arweiniad

Nawr fod y cyfyngiadau symud yn cael eu llacio, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer y cyrchfannau a’r lleoliadau diwylliant a threftadaeth a fydd yn croesawu eu hymwelwyr cyntaf yn fuan. Rydyn ni’n cydnabod y bydd pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn parhau i greu heriau ymarferol i lawer o bobl a sefydliadau sy’n gyfrifol am asedau hanesyddol. Er enghraifft, bydd llawer o adeiladau a safleoedd hanesyddol yn parhau i fod ar gau i’r cyhoedd am y tro ac efallai y byddant mewn perygl o gael eu difrodi neu o fod yn dargedau i droseddau treftadaeth. Gall pryderon eraill godi wrth i’r pandemig barhau. Mae’r dudalen hon yn crynhoi’r cynghorion a’r canllawiau ymarferol er mwyn helpu perchnogion i ymateb i broblemau a all godi yn ystod yr argyfwng.