Skip to main content

Ewch ar “Daith a Sgwrs” - taith dywys dymhorol o gwmpas y blodau diddorol sy’n ffynnu yn yr ardd ganoloesol a ail-grëwyd yn Nhretŵr.

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed sut roedd bywyd bob dydd yn y Canoloesoedd, wrth ofyn cwestiynau fel “pa fath o fwyd roedden nhw’n ei fwyta?” a “sut roedden nhw’n mynd i’r afael â phoen?”

Wel, nawr cewch wybod yr atebion!

Gwrandewch ar y Feistres Elizabeth yn rhoi cyngor addas tymhorol am gynnwys llysieuol gerddi prydferth Tre-tŵr.

Teithiau am 11am, 1pm a 3pm.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18