Skip to main content

Dewch i gael Hwyl yr Ŵyl ym Mhlas Mawr!

Cewch wneud pelen bêr oren sbeislyd a melysion marsipán Nadoligaidd.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£6.90
*Teulu
£20.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.50

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Rhag 2019
11:00 - 15:00
Sul 08 Rhag 2019
11:00 - 15:00