Skip to main content

Arferai’r safle fod yn fagnelfa ynnau, yn gartref i ynnau mawr a ddiogelai’r fynedfa i’r Fenai.

Ar gyfer y digwyddiad Drysau Agored, bydd aelodau o’r Clwb yn croesawu ymwelwyr ac yn trafod hanes yr adeilad.

Cyfeiriad – Clwb Hwylio Caernarfon, Silent Battery, Doc Fictoria, Caernarfon, Gwynedd, LL551SR.

Mae parcio preifat o flaen yr adeilad.

Trafnidiaeth gyhoeddus. Safle bws tua 500 llath.


Prisiau

Am Ddim