Skip to main content

Bydd Castell Biwmares yn cynnal un o ddigwyddiadau mwyaf y flwyddyn ym mis Awst a chaiff y castell ei drawsnewid yn ôl i sut roedd yn y canoloesoedd.

Bydd marchogion yn gorymdeithio ac yn ymladd i goncro’r tir, bydd cellweiriwyr a cherddorion yn diddanu gyda sgiliau gwych a cherddoriaeth hyfryd, a bydd pobl y dref yn dangos sut roedd bywyd yn y canoloesoedd yng Nghymru.

Dewch i gyfarfod y dreigiau a’r adar ysglyfaethus, a chymryd rhan yn yr orymdaith dreigiau. Cadwch lygad am y dienyddiwr!

Bydd grwpiau’n creu gwersylloedd yng ngerddi’r castell ac yn dangos sut roedd bywyd pan roedd y cestyll yn eu hanterth. Bydd nifer o arddangosfeydd hanes byw, crefftau, gemau, sgyrsiau am arfau a chyfle i wisgo fel marchog, arddangosfeydd saethyddiaeth, sgyrsiau am yr adar ysglyfaethus, ymladd cleddyfau, cerddoriaeth, dreigiau a llawer mwy.

Yn y capel bydd cerddoriaeth draddodiadol hyfryd yn cael ei pherfformio ar delyn Gymreig, a bydd clerwyr yn crwydro ac yn diddanu. Bydd y cellweiriwyr yn perfformio triciau peryglus sy’n siŵr o ryfeddu pawb. Hefyd, bydd gweithdai cellweiriwr ar gyfer ymwelwyr. Bydd dreigiau’n crwydro o gwmpas y castell, gallwch chi geisio curo record cyflymder tir dreigiau ac ymladd yn erbyn y marchogion er mwyn concro’r castell. Bydd stondinau crefft a bwyd o gwmpas y safle fydd yn gwerthu rhoddion a lluniaeth amrywiol hefyd.

Bydd cymaint yn digwydd bydd rhaid dod yn ôl y diwrnod canlynol i weld y cyfan! Felly beth am brynu aelodaeth blwyddyn a mwynhau safleoedd eraill a rhaglen wych o ddigwyddiadau dros yr haf!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 25 Awst 2019
10:00 - 17:00
Llun 26 Awst 2019
10:00 - 17:00