Skip to main content

Sefydlwyd Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau, a leolir ar lawr gwaelod Canolfan Iaith Clwyd/Popeth Cymraeg, yn 2008. Ei phwrpas yw creu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd radio a darlledu o ran diogelu’r Gymraeg a hunaniaeth Gymreig. Mae’r amgueddfa’n ymfalchïo yn ei chasgliad o hen radios, falfiau, llenyddiaeth ac effemera sy’n ymwneud â’r cyfnod rhwng 1920 ac 1960.

Gweler http://www.visitdenbigh.co.uk/cymraeg/ i gael mwy o fanylion.

Cyfeiriad - Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Lenten Pool, LL16 3LF.

Safleoedd bysiau yn Lenten Pool. Bysiau 51, 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad