Skip to main content

Dechreuodd y Casgliad Sŵoleg fel adnodd dysgu, a chaiff y casgliad ei ddefnyddio i’r un pwrpas heddiw. Mae’r casgliad rhyfeddol hwn yn cynnwys sgerbydau llawn, penglogau, tacsidermi, rheidiau a sbesimenau wedi’u cadw mewn hylifau; mae rhai ohonynt yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa yn Adeilad Brambell.

Nid yw Amgueddfa Hanes Natur y Brifysgol ar agor i’r cyhoedd yn arferol, a chewch gyfle i ddysgu mwy am yr anifeiliaid sydd i’w gweld yno.

Amgueddfa Hanes Natur Brambell – Ysgol Gwyddorau Naturiol, Adeilad Brambell, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UW

 


Prisiau

Am Ddim