Skip to main content

Saf Archifdy ger y Llyfrgell yn Nolgellau. Symudodd yr Archifdy i’w safle presennol yn 2007 gyda chymorth gan Gronfa Treftadaeth y Loteri gan ymgartrefu gwerth 700 mlynedd o hanes Meirionnydd ar un safle pwrpasol.

Bydd modd i’r cyhoedd weld arddangosfeydd a deunydd gwreiddiol yn ogystal â chael eu tywys o amgylch yr adeilad i weld sut ydym yn cadw dogfennau.

Cyfeiriad: Archifdy Meirionnydd, Ffordd y Bala, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YF.

O’r gogledd ar hyd yr A470 dilynwch yr arwyddion tuag at Ddolgellau ac ymlaen ar hyd Ffordd y Bala ar arwyddion ar gyfer yr Archifdy a’r Llyfrgell.

O’r de ar hyd yr A470 pan gyrhaeddwch Dolgellau trowch i’r dde ar hyd yr A494, yna dilynwch yr arwyddion ar gyfer Dolgellau a Ffordd y Bala.   

 


Prisiau

Am Ddim