Skip to main content

Mae Argae Bae Caerdydd yn 1.1km o hyd ac yn ymestyn o ddociau Caerdydd yn y gogledd i Benarth yn y de.  Y prosiect adeiladu peirianneg sifil mawr hwn a arweiniodd ar greu'r Bae, sydd â dros 13k o lannau.  Roedd y prosiect gwerth £220m hwn yn gatalydd i waith adfywio gwerth £2 biliwn yn hen ardaloedd y dociau yng Nghaerdydd a Phenarth.

Ceir staff yn Ystafell Reoli'r Argae 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn, ac nid yw fel arfer ar agor i'r cyhoedd.

Wastad wedi bod eisiau gwybod sut mae Argae Bae Caerdydd yn gweithio? Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn cynnal teithiau tywys am ddim o gwmpas yr Ystafell Reoli a’r Argae ym mis Medi.

Mae Ceidwaid Llifddor yr Argae yn gyfrifol am weithredu a chynnal a chadw'r Argae ac ymgymryd â gweithdrefnau hanfodol yn cynnwys gweithredu'r llifddorau er mwyn rheoli lefel y dŵr yn y Bae. Bydd y tîm yn cynnal teithiau o amgylch yr Ystafell Reoli a'r Argae.

Grisiau cul a serth i mewn i'r ystafell reoli ac nid oes lift. Dim addas i blant.

Angen archebu ymlaen llaw, nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael. I archebu lle - https://cardiffharbour.com/open-doors/ ; ffoniwch 029 2087 7900.

Cyfeiriad: Argae Bae Caerdydd, CF64 1TQ.

Cyfarwyddiadau - Arwyddion ar gyfer Bae Caerdydd ar yr A4232.  Dewch oddi ar y ffordd ac ymunwch â'r A4055 gam ddilyn yr arwyddion ar gyfer Penarth.  Ewch heibio archfarchnad Morrisons ar y chwith a gyrrwch yn syth tan y byddwch yn cyrraedd croesffordd gyda goleuadau traffig.  Defnyddiwch y ffordd ymadael i'r chwith gydag arwyddion ar gyfer Penarth.  Trowch i'r chwith wrth y gylchfan a dilynwch yr arwyddion ar gyfer Marina Penarth.   Ewch heibio i dafarn yr Oyster Catcher ar y chwith.  Ewch yn syth dros y gylchfan a dilynwch y ffordd am tua hanner milltir.  Ewch i'r chwith yn y gylchfan ac i Faes parcio'r Argae.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 12:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 12:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 12:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad