Skip to main content

Yr hen fuarth gwartheg sydd ger bloc toiledau gwag y Stryd Fawr, drws nesaf i Gastell yr Esgob o’r 13eg ganrif.

Sefydliad Llandaf ar y Stryd Fawr. Dyma gyfle i weld safle’r hen fuarth gwartheg canoloesol cyn i gloddiad archeolegol cymunedol gael ei gynnal. Yn hwyrach eleni, caiff ardal y buarth a’r bloc toiledau drws nesaf eu trawsnewid yn ystafell weithgareddau ar gyfer pobl hŷn, tŷ bach hygyrch, a chanolfan treftadaeth. Bydd teithiau o gwmpas Castell yr Esgob a bydd arddangosfa yn Sefydliad cyfagos Llandaf, sydd hefyd yn gartref i Ystafell Filiards drawiadol.

2 Clos y Gadeirlan, Llandaf CF5 2ED

Mae’r Castell ar ben uchaf y Stryd Fawr, ar y groesffordd â Clos y Gadeirlan a’r Grîn. Mewn car – trowch i mewn i Stryd Fawr Llandaf a defnyddiwch y maes parcio cyhoeddus sydd ar y dde. Bysus – disgynnwch wrth dafarn y Black Lion. Yr orsaf reilffordd agosaf yw Danescourt. Mae Nextbikes ar gael ar y Stryd Fawr.

Bydd gwaith paratoi ar cyfer y cloddio’n digwydd yn ardal y Buarth, felly efallai bydd mynediad cyfyngedig i’r safle. Fodd bynnag, bydd gwirfoddolwyr yn rhedeg ardal wylio.


Prisiau

Am Ddim