Skip to main content

Mae Cae Canol Mawr yn fwthyn cerrig a llechi anghysbell gradd II* sydd wedi'i leoli ar yr amlinell mil troedfedd islaw mynydd y Manod yn Ffestiniog, ac mae wedi'i amgylchlynu gan dir fferm. Mae'r golygfeydd o'r adeilad yn ymledu i'r arfordir ym Mhorthmadog.

Mae dendrocronoleg yn dangos bod yr adeilad wedi'i adeiladu yn 1532. Yn y 19eg ganrif cafodd ei ddefnyddio fel fferm denantiaid fel rhan o ystad Tan-y-Bwlch. Yn 1947 gwerthwyd y tŷ, un cae ac adeilad allan - Cae Canol Bach - ac ers hynny mae'r eiddo wedi mynd o un perchennog i'r llall.

Adnewyddwyd yr adeilad ategol a Cae Canol Bach gyda'r bwriad o ddarparu llety gwyliau.

Gall ymwelwyr edrych o amgylch yr adeilad a'r tir cyfagos, a bydd gwirfoddolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau. Bydd lluniaeth ar gael yn ogystal yn yr ardd - os bydd y tywydd yn caniatáu.

Bydd angen i ymwelwyr sy'n dymuno ymweld â'r eiddo archebu lle gan bod nifer gyfyngedig iawn o lefydd parcio. Croeso i gerddwyr. Ffoniwch Caroline Lorenz ar 07974 639155 neu e-bostiwch caroline.j.lorenz@gmail.com

Cyfeiriad: Cae Canol Mawr, Cwm Tiegl, Blaenau Ffestiniog, LL41 4RF

Cyfarwyddiadau - bysus a threnau i Flaenau Ffestiniog. Bysus llai aml i Llan Ffestiniog.

Teithio mewn car - troi oddi ar yr A470 i'r B4391, yna cymerwch y ffordd nesaf ar y chwith. Wrth y gyffordd-T trowch i'r dde a dilynwch y ffordd o dan y bont reilffordd. Ewch dros y grid gwartheg, cymerwch y ffordd ar y dde a gallwch barcio ar ochr y ffordd. Mae'r adeilad tua milltir ar droed o'r man hwn.


Prisiau

Am Ddim