Skip to main content

Capel y Methodistiaid yn Nhon-du, sydd wedi’i droi erbyn hyn yn ganolfan gymunedol – er, cynhelir sesiynau addoli wythnosol yno.

Diwrnodau Rheilffyrdd yn Nhon-du. Yn dilyn digwyddiad llwyddiannus tebyg ddwy flynedd yn ôl, gofynnodd llu o bobl am i’r digwyddiad gael ei ail-gynnal. Y tro hwn, fe’i cynhelir ar y cyd â Rheilffordd Cwm Garw, a cheir arddangosfa o ffotograffau ac arteffactau’n ymwneud â rheilffyrdd ardal Ton-du. Hefyd, gwahoddir hen weithwyr y rheilffordd i ddod draw a chael eu cyfweld a’u recordio, er mwyn creu arteffact hanesyddol.

Cyfeiriad - Canolfan Eglwys Wesley, Heol Maesteg, Ton-du, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9BT.

O orsaf fysiau Pen-y-bont ar Ogwr, ewch ar fws rhif 70/71. Bydd y rhain yn stopio o flaen Canolfan Eglwys Wesley yn Nhon-du. Ar yr M4, dilynwch y ffordd ymadael ar gyfer Sarn ac yna’r A4063 i Faesteg. Wrth ichi fynd dan y bont reilffordd, mae’r ganolfan oddeutu 200 llath ar y chwith. Ceir gorsaf reilffordd yn Nhon-du hefyd. Oddeutu 10 munud o waith cerdded o’r ganolfan. Cerddwch i fyny at yr A4063 ac wrth y Llynfi Arms trowch i’r chwith a cherddwch am bum munud arall nes cyrraedd y ganolfan.

Ceir lleoedd parcio, ond maent yn gyfyngedig. Ymhellach, ceir lleoedd parcio heibio’r eglwys ar y ffordd, trowch i’r chwith, gan ddilyn arwydd y gwaith haearn.


Prisiau

Am Ddim