Skip to main content

Mae Tŷ Springfield yn adeilad sengl Fictoraidd (Rhestredig Gradd II) sydd â hanes o wasanaethu’r gymuned am dros 150 mlynedd. Ar hyn o bryd mae’r adeilad yn Ganolfan Fwdaidd, sy’n cynnig cyrsiau myfyrio a Bwdhaeth, ac mae cymuned breswyl fechan yno. Arferai Clerc Tref Cyngor Abertawe fyw yno pan roedd Abertawe wrthi’n datblygu yn y 19eg ganrif.

Bydd yr adeilad ar agor rhwng 11am a 3pm, a sesiwn blasu myfyrio am ddim am 11am, 12pm 1pm a 2pm. Bydd taith o'r adeilad am 1.30pm. Bydd lluniaeth ar gael trwy gydol y dydd

Cyfeiriad: Tŷ Springfield, Heol Ffynone, Uplands, Abertawe SA1 6DE.

Cyfarwyddiadau: Ewch ar hyd Heol Walter i’r Uplands. Ger Eglwys Sant Iago a Gerddi Sant Iago.

 

Mae’n bosib cael mynediad â chadair olwyn (ramp). 4 gris i’r drws ffrynt. Mae rhodfa fer yn arwain at y tŷ; mae ychydig o lethr i'r rhodfa.


Prisiau

Am Ddim
Categori Price