Skip to main content

Mae adeiladau ffrâm bren newydd yng Nghanolfan Sgiliau’r Goedwig.

Mae’r adeiladau hyn yn defnyddio technegau adeiladu fframiau pren traddodiadol gyda chladio llarwydden, plastr calchfaen y tu fewn, insiwleiddio sy’n defnyddio gwlân dafad, llosgwr coed a tho ffotofoltaidd. Maen nhw hefyd yn cydymffurfio â gofynion cynllunio ac adeiladu’r unfed ganrif ar hugain er mwyn cynhyrchu adeilad carbon negyddol sydd â mynediad llawn i bobl anabl a Band Perfformiad Ynni A.

Ewch i www.visitdenbigh.co.uk am ragor o fanylion

Cyfeiriad - Canolfan Sgiliau’r Goedwig, The Warren, Bodfari, Dinbych, LL16 4DT.

Cyfarwyddiadau – o’r gorllewin – ewch drwy Fodfari, ar ôl milltir (mae arwydd “gwyro am hanner milltir), ar ôl 150 llath trowch i’r chwith gyferbyn ag arwydd Canolfan Sgiliau’r Goedwig ar y dde. Mae mynedfa’r safle 600 llath ar y chwith.


Prisiau

Am Ddim