Skip to main content

Mae Canolfan Treftadaeth Clydach yn ganolfan dreftadaeth a gwybodaeth wedi'i lleoli ym Mharc Coedgwilym, Clydach, Abertawe.

Dewch i ymuno â thaith gerdded dreftadaeth trwy bentref Clydach - ymweld â Neuadd Mond, llwybr tynnu Camlas Abertawe, pas yr eog ar Afon Clydach Isaf wrth y gored / cwympiadau, ac Eglwys y Santes Fair (i weld y ffenestri lliw a , yn benodol, ffenestr goffa ryfel sy'n un o ddim ond pedwar sy'n hysbys yn y wlad ac a gysegrwyd gan mlynedd yn ôl).

Dychwelwch ar hyd y Stryd Fawr i nodi'r siopau sydd wedi hen fynd, ac ymweld â hafan coetir leol, cyn dychwelyd i'r Ganolfan i gael golwg bosibl ar ffilm fer am siopau coll y Stryd Fawr.

Lleoliad - Canolfan Treftadaeth Clydach, Parc Coedgwilym, Clydach, Abertawe, SA6 5NS.

Cyfarwyddiadau - gwasanaethau bws cyfyngedig ar ddydd Sul yn Nyffryn Abertawe (defnyddiwch Traveline Cymru am fanylion - yr arhosfan bysiau agosaf Capel Road neu Pontardawe Road). Mae llwybr 43 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn pasio ochr yn ochr â'r Ganolfan ar lwybr tynnu Camlas Abertawe.

Gellir cyrraedd y Ganolfan Dreftadaeth o'r maes parcio oddi ar Ffordd Pontardawe.

Mae'r daith yn cynnwys rampiau serth a serth i fyny ac i lawr o bont sy'n croesi Camlas Abertawe. Mae mynediad i gadeiriau olwyn ar gael i Eglwys y Santes Fair ond mae'n cynnwys dargyfeirio i osgoi dwy hediad o risiau.


Prisiau

Am Ddim