Skip to main content

Pan oedd ar berchennog Castell Gwydir eisiau ei fan addoli ei hun, adeiladodd ei gapel preifat ei hun. Y perchennog dan sylw oedd Syr Richard Wynn, aelod o deulu dylanwadol Wynn a adeiladodd hefyd Blas Mawr yng Nghonwy, un o’r tai tref Elisabethaidd ceinaf ym Mhrydain.

Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi camargraff o’r tu mewn. Lle moethus ydyw sy’n cyfuno steiliau Gothig a Dadeni, gyda phulpud wedi’i addurno â ffigurau cerfiedig. Ond pan syllwch am i fyny y datgelir gwir ogoniant Gwydir: nenfwd nefolaidd wedi’i beintio a’i addurno ag angylion, colomennod, cerubiaid a symbolau o’r haul, lleuad a sêr.


Prisiau

Am Ddim