Skip to main content

Saif y capel annibynnol hwn, a adeiladwyd ym 1862, ar ben Stryd Llyn, prif ardal siopa Caernarfon.

Cyfeiriad: Stryd Llyn, Caernarfon, LL55 2AL.

Mae grisiau yn y blaen, ond mae lifft a mynediad o’r ochr ar gael.


Prisiau

Am Ddim
Categori Price

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
10:30 - 15:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad