Skip to main content

Mae capel Sant Trillo ar lan y môr yn denu pobl o bob cwr o’r byd a dywedir ei fod ar safle hen gell sant o’r 6ed ganrif, sef Sant Trillo.

Cyfeiriad: St Trillo's Chapel, Rhos Point, Rhos-on-Sea, LL28 4HS.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
14:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad