Skip to main content

Mae Cromen Hyfforddi Pen-bre, a adeiladwyd i hyfforddi gynwyr awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ar Hen Faes Awyr Pen-bre. Mae’r Gromen yn Heneb Gofrestredig ac yn adeilad rhestredig Gradd 2. Dyma’r unig gromen sy’n dal i sefyll yng Nghymru ac mae’n un o ddim ond 6 yn y DU allan o 44 a adeiladwyd yn wreiddiol. Mae mynediad i’r gromen am ddim a bydd taith dywys ac arbenigwyr wrth law i adrodd stori’r gromen. Bydd lluniaeth ar gael.

Dilynwch yr arwyddion 'DOME’ i’r gât. Noder na chaniateir cŵn, gan fod hon yn fferm weithredol.

Am ragor o wybodaeth fffoniwch 01554 835573 neu e-bostiwch secretary@pembreymountaintrust.org

Fferm Brooklands SA16 0HJ

Mewn car – O Gaerfyrddin

Ewch ar yr A484 o Gaerfyrddin i Borth Tywyn [mae goleuadau ar Gylchfan Pensarn]

Ar y gylchfan nesaf  [Coleg Sir Gâr] – Dilynwch y ffordd yn syth ymlaen [2il allanfa] Cariwch ymlaen i fyny’r bryn ac mae’r ffordd yn anelu’n sydyn i’r DDE ar y top.

Cariwch ymlaen ar y ffordd tan i chi gyrraedd Cydweli.

Y gylchfan nesaf, cymerwch yr allanfa 1af [yn syth ar draws]

Cariwch ymlaen i lawr y ffordd osgoi ac yna ar gylchfan nesaf, cymerwch yr allanfa 1af [yn syth ar draws]

Cariwch ymlaen i lawr yr A484, bydd arwydd ar gyfer Maes Awyr Pen-bre [ac awyren arno!]

Trowch i’r dde, dros bont fechan – arhoswch ar y ffordd syth

Bydd arwydd am Gylch Rasio Pen-bre ar y chwith, dilynwch yr arwyddion.

O Lanelli – dilynwch yr A484 i Ben-bre, trowch i’r chwith ger arwydd Maes Awyr Pen-bre.


Prisiau

Am Ddim