Skip to main content

Adeiladwyd yr adeilad yn 1872 ac yn wreiddiol fe’i gelwid yn Gapel yr Annibynwyr Cymreig Tower Hill. Bu’n gapel am fwy na chan mlynedd ac yna cafodd ei werthu i ŵr busnes lleol, John Garbett Clay. Defnyddiodd yr adeilad fel storfa ac yn 1986 fe’i gwerthwyd i Gyfrinfa’r Seiri Rhyddion.

Cafodd yr adeilad ei ailwampio’n helaeth wedyn, ac addaswyd y tu mewn er mwyn ei wneud yn addas i fod yn Gyfrinfa’r Seiri Rhyddion.

Gweler http://www.visitdenbigh.co.uk/cymraeg/ i gael mwy o fanylion.

Cyfeiriad - Neuadd y Seiri Rhyddion, Lôn Broomhill, Dinbych, LL16 3NH.

Safleoedd bysiau agosaf: 150m ar y Stryd Fawr. Gwasanaethau bysiau 51, 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad