Skip to main content

Taith o gwmpas pentref canoloesol Llandaf gan Gadeirydd Cymdeithas Llandaf, Geoffrey Barton-Greenwood

Dim ond lle i 24 person sydd, felly archebwch le ar 029 2056 318

Cyfarfod ym Maes Parcio Stryd Fawr Llandaf CF5 2D

Mewn car – trowch i mewn i’r Stryd Fawr, yna dilynwch yr arwyddion i’r dde, i mewn i’r maes parcio.

Ar fws – disgynnwch ger tafarn y Black Lion ac ewch i’r Stryd Fawr. Ar drên – Gorsaf Danescourt yw’r agosaf, ewch ar hyd Ffordd Llantrisant, yna Ffordd Caerdydd, a throwch i’r chwith i mewn i’r Stryd Fawr. Ar feic – mae Nextbikes ar y Stryd Fawr.


Prisiau

Am Ddim