Skip to main content

Adeiladwyd Eglwys Bedyddwyr y Stryd Fawr yn 1841, ac mae’n adeilad rhestredig Gradd II sydd ar y Stryd Fawr ym Merthyr Tudful.

Cafodd llawer o waith adfer ac adnewyddu ei wneud yn ddiweddar, er mwyn diogelu treftadaeth a hanes un o gapeli Bedyddwyr Saesneg cyntaf de Cymru.

Mae hanes cyfoethog i’r eglwys, ac mae llawer o gofnodion ohono mewn llyfrau ac ar fyrddau arddangos, yn ogystal â straeon personol gan aelodau o’r gynulleidfa, gan gynnwys hanesydd yr eglwys.

Yn ogystal â’r capel, mae ystafell ddosbarth sy’n cael ei defnyddio’n rheolaidd gan y gymuned.

Ar gyfer Drysau Agored, bydd teithiau tywys o’r capel a rhai o’r mannau ‘cudd’ a ddatgelwyd ar ôl i’r gwaith adeiladu diweddar gael ei gwblhau.

Cewch weld byrddau arddangos treftadaeth a chofnodion manwl o gyfarfodydd, cofnodion aelodaeth, a bydd hanesydd yr eglwys wrth law i ateb cwestiynau neu ymholiadau. Hefyd, bydd cerddoriaeth, gweithgareddau i blant a lluniaeth.

Cyfeiriad - Eglwys Bedyddwyr y Stryd Fawr, Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8DN.

Lleoliad – ger gwaelod y Stryd Fawr gyferbyn â Peacocks. Gellir cerdded i’r safle bws lleol a’r orsaf, ac mae’r llwybr at yr eglwys yn addas i bobl anabl.

Gellir parcio gerllaw.


Prisiau

Am Ddim