Skip to main content

Mae’r eglwys fawr hon, sy’n swatio o dan y burfa olew enfawr, wedi bod yng ngofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 13 mlynedd.

Bu ffrwydrad trychinebus yn y burfa yn 1994 a achosodd i do’r eglwys symud a bu’n rhaid gwagio’r pentref.

Dyma eglwys restredig Gradd I, ganoloesol yn bennaf, sydd â thŵr Sir Benfro arbennig o dal a chynllun llawr cymhleth sydd â 4 capel, pob un wedi ei adeiladu gan drigolion 4 tŷ nodedig y plwyf.

Mae cerfluniau a delw canoloesol yn dal i’w gweld y tu mewn yn ogystal â heneb Rococo wych.

Bydd yr eglwys ar agor i ymwelwyr a bydd llawlyfrau byr ar gael i’w darllen yn yr eglwys ac i’w cludo adref.

Rhoscrowdder, Sir Benfro SA71 5SJ

O Benfro: dilynwch yr arwyddion i’r de o ganol y dref i “Valero”, mae arwydd y troad olaf i’r dde yn dweud “Rhoscrowdder”. Gyrrwch heibio’r burfa, ewch i lawr rhwystr gosod cyn gweld yr eglwys.

Mae dwy ffordd o gyrraedd Rhoscrowdder o’r ffordd i Angle, mae un yn llawer llai prysur na’r llall. Gallwch chi ddilyn arwyddion tuag at Valero sy’n golygu osgoi Penfro. Unig ffordd y pentref yw Pleasant View.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 01 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 02 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 03 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 04 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 05 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 06 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 09 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 11 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 12 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 13 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 16 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 18 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 19 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 20 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 23 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 25 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 26 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 27 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 30 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad