Skip to main content

Dyluniwyd yr adeilad rhestredig Gradd II* hwn gan y pensaer L.W. Bernard, yn y dull Neo-berpendicwlar.

Mae yno arysgrif yn coffáu milwr a frwydrodd ym Mrwydr y Frigâd Ysgafn.

LL28 4HF.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
14:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad