Skip to main content

Ailadeiladwyd yr eglwys bentref fechan hon yn 1868, ac mae ganddi nifer o nodweddion sy’n dyddio’n ôl cyn y diwygiad. Yn ôl tystiolaeth mae posibilrwydd y cafodd eglwys Geltaidd ei sefydlu ar y safle yn ystod yr Oesoedd Tywyll.

Mae llawer o hanes a diddordeb lleol iddi, o ystyried mai eglwys fechan yw hi. Mae’r fedyddfaen Normanaidd yn dal i gael ei defnyddio. Gellir olrhain rhai ffeithiau hanesyddol mor bell yn ôl â’r ddeuddegfed ganrif.

Ar gyfer Drysau Agored, bydd lluniaeth yn Neuadd yr Eglwys sydd gyferbyn, sgwrs am hanes yr eglwys gan hanesydd lleol, a bydd y cofrestrau ar gael i’w gweld.

Cyfeiriad – Eglwys Sant Illtyd, Ffordd Llanhari, Llanhari, Pontyclun, CF72 9HZ.

Cyfarwyddiadau – gwasanaeth bws rheolaidd rhif 44/144 o Donysguboriau neu Ben-y-bont. Hawdd i’w chyrraedd o Gyffordd 34 M4, yna cariwch ymlaen ar ffordd y Bontfaen, gan droi i’r dde drwy Frynsadler. Mae hefyd yn hawdd i’w chyrraedd o Gyffordd 36 M4 – dilynwch y ffordd i Lantrisant a throwch i’r dde o Lanharan.


Prisiau

Am Ddim