Skip to main content

Mae’r eglwys ŵyl ganoloesol anghysbell hon yn agos at lwybr arfordirol Porth Ysgo ac mae wedi bod yn fan i bererindota ers mil o flynyddoedd.

Un o gefndryd Cadfan a sefydlodd y fynachlog ar Ynys Enlli yn 516OC oedd   Maelrhys.

Mae’n eglwys un corff syml iawn, â seddau caeedig Sioraidd a meinciau ar gyfer gweision. Mae’n chwaer eglwys i Sant Hywyn ym mhentref Aberdaron. Mae wedi ei rhestru yn y Rhwydwaith Lleoedd Pererindota Bychain.

Parhaodd RS Thomas, y bardd a’r offeiriad adnabyddus i arwain gwasanaethau yma ar ôl iddo ymddeol. Mae mab Thomas a’i wraig, yr artist ME Eldridge, wedi eu claddu yma.

Mae’r Parch. Jim Cotter, yr awdur litwrgïau ac ymgyrchydd Eglwys, hefyd wedi ei gladdu yma.

Y digwyddiad penodol ar gyfer Drysau Agored, nos Fercher 18 Medi  7.30pm – 8.15pm, fydd Myfyrio yng Ngolau Cannwyll: Barddoniaeth a Cherddoriaeth.

Lloches mewn ystafell fechan i fyny’r grisiau ble gallwch chi gael seibiant, darllen barddoniaeth Thomas, edrych ar luniau a gwrando ar recordiadau ohono’n darllen ei farddoniaeth yw Llofft RS Thomas. Mae hyd yn oed degell a dŵr yno i chi wneud paned!

Mae’r eglwys a Llofft RS Thomas ar agor bob dydd rhwng 9am – 5pm.

Mae angen archebu lle ymlaen llaw.

Myfyrio misol www.st-hywyn.org.uk

susanafogarty@gmail.com

01758 703039

Cyfeiriad – Eglwys Sant Maelrhys, Porth Ysgo, Aberdaron, LL53 8AN.

Cyfarwyddiadau – o Aberdaron tuag at bentref Rhiw – trowch i’r dde ar y groesffordd tuag at Borth Ysgo, a dilynwch y ffordd am filltir.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Mer 18 Medi 2019
19:30 - 20:15

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad