Skip to main content

Adeiladwyd yr adeilad presennol yn 1310, ac mae’n dilyn yr arferiad lleol o fod â dau gorff, yn ogystal â changell a thŵr canolog. Ychwanegwyd y toeau coed, wedi eu haddurno â herodraeth, bathodynnau a blodau wedi’u cerfio, yn ystod y 15fed ganrif, ond y meindwr dim ond yn 1854. Mae’r Hen Glwystai, lle arferai’r clerigwyr fyw, yn dyddio o 1310, ac mae iddynt is-grofft gromennog. Y Brodyr Davies a greodd y prif gatiau a hefyd y rhai yng Nghastell y Waun. Bydd cyfle i ymweld â’r Clochdy i gael dysgu mwy am ganu clychau a gwylio arddangosiad o hynny. Bydd hyn yn digwydd am 1pm, 2pm a 3pm.  Ni fydd yn bosibl i bobl fynd yn uwch i fyny’r tŵr na’r Clochdy.

Cynhelir Gwasanaeth i Ddiolch am adfer to’r eglwys ac atgyweirio’r clychau am 10.30am ar Ddydd Sul, 8 Medi. Bydd mynediad i’r gwasanaeth hwn i addolwyr yn unig. Y gobaith yw clywed y clychau am hanner awr cyn y gwasanaeth ac am tua awr wedyn. Dylai hyn roi cyfle i’r rheiny sydd wedi mynychu’r gwasanaeth i ymweld â’r Clochdy a gweld y clochyddion wrth eu gwaith. Bydd yn rhaid cyfyngu’r nifer sy’n bresennol yn y Clochdy i tua deg ar unwaith oherwydd rhesymau diogelwch. 

 Bydd yr eglwys ar agor fel arfer rhwng 10am a 4pm dros y penwythnos. Yn ystod yr amser hwn, bydd modd i bobl ymweld ag arddangosfa’r ymweliad â Ffowndri Clychau Taylors, a chystadleuaeth ‘Dylunio Logo’ yr ysgolion cynradd lleol. Bydd pleidlais gan ymwelwyr â Chanolfan Grefft Rhuthun i ddewis y logo buddugol, a bydd y logo hwnnw hefyd i’w weld.

Eglwys Sant Pedr, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun, LL15 1AT.

Mae’r eglwys ar y sgwâr yn Rhuthun, ychydig yn ôl o’r ffordd wrth ymyl y Swyddfa Bost. Mae rampiau ar gael ar gyfer cadeiriau olwyn a choetsys plant. 

 

 

 


Prisiau

Am Ddim