Skip to main content

Adeiladwyd Eglwys y Santes Fair yn 1843 oherwydd bod poblogaeth dociau Caerdydd yn tyfu. Mae wedi gweld sawl newid, ac mae’n adrodd hanes twf Caerdydd o dref fechan i brifddinas. Er bod amgylchedd Caerdydd yn newid o hyd, mae’r eglwys yno o hyd. Adeiladwyd yr eglwys sydd yno heddiw i gymryd lle’r priordy Normanaidd a ddinistriwyd gan lifogydd a Rhyfel Cartref gwaedlyd Lloegr. Yr unig beth sydd ar ôl o’r eglwys honno yw pen corbel carreg sydd yn yr eglwys bresennol.

Bydd ein drysau led y pen ar agor o 10am tan 4pm, a byddwn ni wrth law i’ch helpu chi ddarganfod trysorau a straeon cudd yr Eglwys, yn ogystal ag arddangosfeydd, taflenni a llawlyfrau. Bydd te, coffi a chacennau ar gael. (Noder y cynhelir Paderau, Gweddïau Boreol ac Offeren rhwng 11am a hanner dydd. Mae croeso i chi ymuno â ni ar gyfer unrhyw un o’r rhain neu ymweld â’r eglwys unrhyw bryd). Mae prif fynedfa’r eglwys yn edrych fel y drws cefn – mae hynny’n ei hun yn adrodd stori – dewch i ddarganfod mwy.

Mae lleoedd parcio ar gael.

North Church St (oddi ar Stryd Bute)

Tre-biwt

Caerdydd

CF10 5HB

Rydyn ni’n agos iawn at yr Orsaf Ganolog a chanol y ddinas.

Mae safle bws y tu allan i’r eglwys.

Gallwch gerdded i’r Bae mewn deg munud.


Prisiau

Am Ddim