Skip to main content

Mae'r eglwys wreiddiol yn dyddio o tua'r 15fed ganrif ac mae wedi'i lleoli ger Culfor Menai. Cwblhawyd eglwys bresennol St. Nidan ym 1841, ac mae wedi'i rhestru ar radd II.

Mae dwy gloch o'r hen eglwys, un o'r 14eg ac un o'r 15fed ganrif, yn hongian yn y twr castellog sy'n gartref i gloc sy'n wynebu'r gorllewin a'r dwyrain. Credir bod y ffont silindrog ar sylfaen wythonglog o'r 13eg ganrif ac mae'n debygol y daw o'r hen eglwys.

Ym mynwent yr eglwys, drws nesaf i wal ogleddol yr eglwys, mae bedd Syr Ellis Jones Ellis-Griffiths (1860-1926) a fagwyd ym Mrynsiencyn ac a oedd yn AS Rhyddfrydol Ynys Môn rhwng 1893 - 1918. Roedd yn un o'r rhai a oedd yn gyfrifol am hyrwyddo Deddf 1914, a arweiniodd at ddatgysylltu'r Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru ym 1920.

Cyfeiriad - Eglwys Sant Nidan, Llanidan (Brynsiencyn), Ynys Môn, LL61 6TT.      SH 489674 

Saif yr eglwys ar yr A4080 wrth i chi fynd i mewn i Frynsiencyn o Lanfairpwllgwyngyll.

Mynediad i gadeiriau olwyn trwy ramp byr ar gais.

Bydd yr Eglwys ar agor a dan ofal stiward ddydd Sadwrn 28 Medi rhwng 10am a 4pm. Bydd te, coffi a lluniaeth ysgafn yn cael ei weini a bydd cwis syml ar gael yn cysylltu'r chwe eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen.

Bydd y chwe eglwys hyn sy'n rhan o Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen, De  Orllewin Ynys Môn, i gyd ar agor ar yr un diwrnod. Yn gyffredinol dim ond yn ystod amseroedd gwasanaeth y maen nhw ar agor.

Mae bws cyhoeddus sy'n dilyn y daith - rhif. 42 neu 42A, Bysus  Gwynfor, Bangor i Llangefni. Gellir cyrraedd Llanidan a Llangeinwen ar y daith hon (gofynnwch i'r gyrrwr stopio wrth yr eglwys) ond, ar gyfer Llanfairpwll, Llanedwen, Llanfair yn y Cwmwd a Niwbwrch, mae'n daith gweddol hir ar droed o'r A4080.


Prisiau

Am Ddim