Skip to main content

Sefydlwyd yr eglwys yn y 15fed ganrif gan Syr Gruffudd ap Coch o Bentrecoch. Defnyddiwyd cerrig mawr o afon Clywedog i adeiladu muriau’r eglwys. Yn 1856, penderfynodd y ficer, y Parch William Rees Williams dalu ei hun am adfer yr eglwys, a chynhaliwyd gwaith adfer pellach yn 1876. Bydd rhai o gofnodion y plwyf i’w gweld. Bydd hanes yr eglwys ar gael a hen luniau. Bydd lluniaeth ar gael.

Eglwys y Santes Fair, Cyffylliog, Rhuthun, LL15 2DW.

Wrth deithio i fyny Stryd Mwrog, Rhuthun tuag at Gerrigydrudion, ewch heibio hen dafarn Cross Keys, trowch i’r dde i gyfeiriad Bontuchel a Chyffylliog, ewch heibio’r ysgol ar y chwith a chymerwch y ffordd gyntaf i’r dde. Mae’r eglwys ar y dde

 


Prisiau

Am Ddim