Skip to main content

Mae'r eglwys rhestredig gradd II* yn dyddio yn ôl i'r 12fed ganrif, ar ôl cael ei hadfer gan John Vaughan o Derllys Court yn 1712 ac eto yn 1870 pan ychwanegwyd yr ystlys ogleddol. Mae gan yr eglwys nifer o ffenestri lliw hardd sy’n dyddio o 1952 - 1974, ac mae wedi'i leoli mewn mynwent sydd wedi ei chadw’n hardd. 

Bydd aelodau o'r gynulleidfa yn barod i'ch croesawu i'r lle hanesyddol a heddychlon hwn o weddi. Bydd copïau o gofrestrau’r eglwys yn cael eu harddangos ar gyfer pobl sydd â diddordeb yn hanes eu teulu, yn ogystal ag arddangosfeydd am yr eglwys.

Cyfeiriad - Eglwys y Santes Fair, Manor Way, Llanllwch, Caerfyrddin, SA31 3RN.

O Gaerfyrddin cymrwch yr A40 gan deithio i'r gorllewin a throwch i'r chwith ar gyfer Llanllwch a'r safle sioe. Trowch i'r chwith eto, gan ddilyn arwyddion i Lanllwch, ac mae'r eglwys ar yr ochr dde yn y pentref. 

Defnyddiwch y bws parcio a theithio o orsaf fysiau Caerfyrddin.

Mae’r eglwys yn hygyrch i gadeiriau olwyn.


Prisiau

Am Ddim