Skip to main content

Adeiladwyd egwlys yma tua 1220.  Yn ôl y chwedl roedd Llywelyn Fawr wedi adeiladu eglwys i'w wraig Seisnig, Joan, ac mae ffenestr liw hyfryd yn dangos Llywelyn a Joan.  

Fe sylwch hefyd ar y pulpud ag angylion o 1633 a chofeb i'r bardd a'r emynwr Ieuan Glan Geirionydd.

Gŵyl Flodau a lluniaeth ar 6 - 8 Medi.

Gallwch ymweld drwy gydol mis Medi, 10am i 4pm.

Cyfeiriad: St Marys Church Trefriw, LL27 0RQ.


Prisiau

Am Ddim