Skip to main content

Eglwys restredig Gradd II* o gyfnod Victoria a ddyluniwyd gan John Douglas, pensaer a ddyluniodd ryw 500 o adeiladau yn y Gogledd, Sir Gaer a gogledd-orllewin Lloegr. 

Eglwys goffa yw eglwys yr Holl Saint ac fe’i codwyd ar ran y Fonesig Augusta Mostyn ym 1898. Mae wedi’i chysegru i’w rhieni, Iarll ac Iarlles y Fenni ar safle ar odre’r Faerdre, yn edrych dros aber afon Conwy. Ar ôl cwblhau’r eglwys, fe’i cysegrwyd ar Ŵyl yr Holl Saint, 1 Tachwedd 1899. 

Yn yr eglwys, mae dwy gofeb rhyfel i gofio am ddynion lleol fu farw yn y ddau Ryfel Byd. 

Bydd cofrestrau’r eglwys i’w gweld.

Cyfeiriad: All Saints Avenue, Deganwy, LL31 9DZ.

O Landudno: ewch ar yr A546 trwy bentref Deganwy. Wrth y goleuadau traffig (ger Quay Hotel) trowch i’r chwith i Ffordd Tŷ Mawr ac yna’n syth i’r chwith i Rodfa’r Holl Saint. Mae’r eglwys 100 llath ar y chwith.  O Gonwy: ewch ar yr A546 tuag at Draeth y Gorllewin, Llandudno.  Wrth y goleuadau traffig (ger Quay Hotel) trowch i’r chwith i Ffordd Tŷ Mawr ac yna’n syth i’r chwith i Rodfa’r Holl Saint. Mae’r eglwys 100 llath ar y chwith.


Prisiau

Am Ddim