Skip to main content

Mae’r digwyddiad yma yn Fferm y Faenor, Rhiwperra, a oedd unwaith yn darparu bwyd ar gyfer y rhai oedd yn byw yng Nghastell Rhiwperra, adeilad o’r 17eg ganrif sydd bellach yn adfail. Mae’r castell ei hun mewn dwylo preifat ac NI ELLIR YMWELD AG EF.

Yn agosáu o’r wlad a’r llwybrau cyfagos, fe gewch chi syniad syfrdanol o hen ogoniant Stâd Rhiwperra.

Mae Fferm y Faenor yn fferm weithiol, yn sefyll o fewn tafliad carreg o’r castell ac yn rhan o’r ardal gadwraeth a thirwedd arbennig.

Mae perchennog Fferm y Faenor yn caniatáu parcio ar iard ei fferm.

Wedi cyrraedd Fferm y Faenor mae dewis o -

1) daith dywysedig ar hyd y rhodfa wreiddiol at y castell. I weld o’r llwybr rai o'r adeiladau sydd wedi eu rhestru, a dysgu am eu pwysigrwydd.

2) eistedd ar fyrnau gwair yn y sgubor, neu tu allan, i wylio neu ymuno yng ngweithgareddau Grŵp Hanes Byw Marcher Stuart. Dyma’r tro cyntaf i’r grwpiau ymweld â Rhiwperra. Fe fyddan nhw’n rhoi cyfle i chi roi cynnig ar grefftau, saethu â bwa, neu ymladd â chleddyf neu fwsged.

Mae archebu lle’n angenrheidiol. Er bod mynediad i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, mae angen archebu a thalu o flaen llaw os ydych yn dymuno cael te a chacennau. Does dim cyfyngiad ar niferoedd, felly mae croeso i chi ffonio 01656 741 622 neu ebostio Patjonesjenkins@googlemail.com gyda’ch enw a rhif cyswllt. Yna, fe fydd angen talu £5 am y bwyd: un ai gyda siec i Pat Jones-Jenkins, Areithin, Heol Ton, Ton Kenfig, CF33 4PS, yn daladwy i Ymddiriedolaeth Gadwrol Castell Rhiwperra, neu ar-lein i Ymddiriedolaeth Gadwrol Castell Rhiwperra, rhoddir manylion ar sut i wneud hynny wrth archebu..

Cyfarwyddiadau teithio – mae Rhiwperra rhwng Draethen a Llanfihangel-y-Fedw, ym mwrdeistref Caerffili. Mae’r digwyddiad yn Fferm y Faenor, Rhiwperra, wedi ei lleoli ar y ffordd rhwng Draethen a Llanfighangel-y-Fedw. Y cod post yw NP10 8GG (ond mae’n cael ei rannu gyda sawl adeilad arall yn lleol). Y cyfeirnod grid yw 2235 8645. Fe fydd posteri’n eich cyfeirio at y fferm o’r holl ffyrdd cyfagos. Mae Coed Craig Rhiwperra i’r gogledd i’r Castell a Fferm y Faenor. Yn agosáu o’r dwyrain ar ffordd Llanfihangel-y-Fedw neu Draethen, fe fydd y fan ble mae angen troi oddi ar y ffordd am Rhiwperra wedi ei nodi gydag arwyddion Drysau Agored. Mae arwyneb y llwybr i’r fferm, unwaith i chi adael y briffordd, yn eithaf anwastad.

Gan bod mynediad cyfyngedig i gerbydau ar adegau, NID ydym yn argymell cyrraedd y safle o ffyrdd Llys-faen / Cefn Mabli. Mae’n well parhau at dafarn Maen Llwyd a dilyn yr arwyddion i Draethen.

Mae gorsafoedd bws o Gasnewydd – Ffordd Caerffili a Caerffili – Ffordd Rhydri oddeutu milltir o Fferm y Faenor, Rhiwperra. Cyfeiriwch at amserlenni’r Sul.


Prisiau

Am Ddim