Skip to main content

Gwnaed Aberglasne yn enwog gan gyfres deledu’r BBC 'A Garden Lost in Time'. Heddiw mae’n un o erddi gorau Cymru; paradwys enwog i blanwyr gyda Gardd Gloestr Elisabethaidd yn ganolog iddi.

I ddathlu mis ‘Drysau Agored’ Cadw ym mis Medi, ddydd Sadwrn 14 Medi rydyn ni’n cynnig teithiau tywys am ddim (ond codir y tâl mynediad arferol i’r Gerddi) o loriau uchaf Plasty rhestredig gradd II* Aberglasne. Fel arfer, dim ond llawr gwaelod y Plasty sydd ar agor.

Mae muriau moel y rhannau hyn o’r Plasty nad ydyn nhw wedi cael eu hadfer yn adrodd stori esblygiad yr adeilad dros amser ynghyd â ffasiynau pensaernïol newidiol a ffawd gyfnewidiol trigolion Aberglasne.

Mae’r daith dywys am ddim ond mae’n rhaid i bobl nad ydyn nhw’n aelodau o Aberglasne dalu tâl mynediad arferol y Gerddi.

Bydd y teithiau’n cychwyn ar bum amser yn ystod y dydd: 10.30am, 11.30am, 12.30pm, 1.30pm a 2.30pm. Dim ond lle i ryw 15 person sydd ar bob taith dywys. Os hoffech chi gadw lle ar daith, ffoniwch 01558 668998.

Gerddi Aberglasne

Llangathen

Caerfyrddin

SA32 8QH

Chwarter milltir oddi ar yr A40 rhwng Caerfyrddin a Llandeilo.

Mae arwyddion brown o’r A40.


Prisiau

Am Ddim