Skip to main content

Gorsaf Heddlu Fictoraidd sy'n gartref i Amgueddfa Porthcawl

Ni fydd unrhyw dâl mynediad trwy'r dydd.

Mae'r adeilad  yng nghanol prif stryd Porthcawl. Mae bysiau o Gaerdydd, Aberdâr, Pen-y-bont ayyb  yn stopio ar ben y stryd.

Mae'r Amgueddfa gyfan ar y llawr gwaelod.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad