Skip to main content

Llyfrgell Carnegie restredig gradd II, wedi ' i hadeiladu ar dir a gyfrannwyd gan y gwaith haearnDim ond dwy lyfrgell o'r math pensaernïol hwn sy'n dal i fod ar agor yn y DU. Agorwyd llyfrgell Dowlais yn 1908. Y cerddor a bardd y bobl, Harri Webb, oedd y Llyfrgellydd o 1954 i 1964.

1. taith gerdded dywys o gwmpas Dowlais, wedi ei arwain gan yr hanesydd lleol Huw Williams, gan edrych yn arbennig ar yr ardaloedd a setlwyd gan fewnfudwyr Sbaenaidd ar ddechrau'r 1900au.                                                                                              

2. arddangosfa o ddeunydd yn ymwneud â phobl Sbaen a ddaeth i Ddowlais.                                                                  

3. dangos ffilm a luniwyd o atgofion am ddisgleiriadau'r Sbaenwyr yn Dowlais.

Angen archebu-taith gerdded dan arweiniad-20 o leoedd. Ffilm -50 o leoedd.   Mae ' r ddau ddigwyddiad am ddim. Cysylltwch â Llyfrgell Dowlais ar 01685 725258 i archebu lle, neu ebostiwch library.services@merthyr.gov.uk

Llyfrgell Dowlais, Stryd yr Eglwys, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3HS

Mae Stagecoach Rhif 35 yn rhedeg bob 12 munud o orsaf fysiau Merthyr i glwb Dowlais Con/cyn ymweliad Llyfrgell Dowlais. Y Llyfrgell wedyn 2 funud o gerdded i ffwrdd.  Parcio am ddim yn Llyfrgell Dowlais


Prisiau

Am Ddim