Skip to main content

Capel Methodistaidd Fictoraidd oedd yr adeilad hwn yn wreiddiol, a adeiladwyd yn 1863, ond cafodd ei drawsnewid gan y Seiri Rhyddion yn 1898.

Mae Neuadd Seiri Rhyddion Caerdydd yn croesawu ymwelwyr i weld yr adeilad Fictoraidd sy’n gartref i dair teml seiri rhyddion, tair ystafell fwyta, cegin ac ystafelloedd cyfarfod bychain. Caiff ei defnyddio’n ddyddiol ac mae yno nifer o arteffactau o’r 20fed ganrif gynnar.

Mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw - ffoniwch 02920 396576.

Cyfeiriad - 7 Stryd Guildford, Caerdydd, CF10 2HL.

Lleoliad - y tu ôl i’r Gwesty IBIS ar Churchill Way.

Nid oes lleoedd parcio ar y safle.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Mer 11 Medi 2019
11:00 - 12:30
Iau 19 Medi 2019
14:30 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad