Skip to main content

Mae Neuadd y Ddinas Llantrisant yn Adeilad Rhestredig Gradd II o'r 14eg ganrif sydd wedi'i drawsnewid yn ganolfan ymwelwyr a threftadaeth. Cwblhawyd y prosiect £ 1.4 miliwn ym mis Awst 2019.

Mae gan Neuadd y Dref Llantrisant nifer o arddangosfeydd yn ymwneud â hanes y dref ar y bryn. O stori'r arloeswr amlosgi Dr William Price i ddynion bwa hir y dref a ymladdodd ym Mrwydr Crecy ym 1346. Gallwch hefyd weld y byrllysg arian o 1633, a oroesodd y Rhyfel Cartref ac sy'n hŷn na'r un yn y Senedd. Mae taith dywys  hanesyddol hefyd ar gael

Parciwch ym meysydd parcio Stryd Swan  neu Heol y Sarn. Cerddwch i'r Bull Ring a throwch i'r chwith ger y Model House


Prisiau

Am Ddim